IBC: Iluro Business Club

Logo IBC

 

 

 

 

 

L’ILURO Business Club és el cercle de negoci de l’ILURO Hocley Club, des del que es treballa per crear una sinèrgia entre esport i empresa. És una agrupació de persones amb sensibilitat per l’esport, la societat i l’empresa. Els objectius de l’IBC son, entre d’altres: Donar més valor afegit a qui més ens ajuda : Directius, patrocinadors i institucions , Xarxa de negocis, Xarxa de coneixement, Xarxa d’enfortiment de la societat, Creació d’un Club d’inversió interna.

A nivel d’activitats, formar part de l’IBC no te cap cost i significa poder participar en un Sopar amb convidat 2 ó 3 vegades a l’any, asistir a xerrades i ponències enriquidores, tenir la possibilitat de fer networking entre tots els membres, participar en debats actius sobre el camí del Club, rebre reco
neixement públic i tenir convids preferents a esdeveniments organitzats per l’IBC o per l’ILURO HC.