Programa educatiu

Programa educatiu

El programa educatiu del Club es basa en diversos eixos vertebradors, amb els Valors i una formació de qualitat com a bases, i recolzat pels millors experts en cada camp. Els principals eixos son:

La visió esportiva del Club es basa en un ideari ferm i recolzat pels valors històrics del hockey i de l’esport. De la mateixa manera aposta per la formació i la creació d’una base sòlida que permeti garantir el futur del Club durant molt de temps. Comptem amb un grup de 25 entrenadors/es i monitors/es amb titulació d’entrenador de la Federació i amb tots els coneixements necessaris per a un procés de formació integral. Utilitzem el Club i el hockey per a gaudir de l’esport i de la competició com a escola per a la vida.

Apostem per una formació que sigui de qualitat en essència i per això el programa tècnic del Club ha estat format gràcies a les aportacions d’experts com: Pep Marí i Cortès en el camp de la psicologia i psicopedagogia (Cap de Psicologia esportiva del CAR de St. Cugat), Anton Fíguls en el camp de la preparació física (Preparador Físic Selecció Espanyola Absoluta), Santi Cortès, Horst Wein i Thomas Tichelman (els 3 Master Coach de la Fed. Internacional), Xavier Arnau i Arseni Sañé (Entrenadors Nacionals Divisió d’Honor), entre d’altres.

A més, tots ells participen assíduament del Pla de Formació d’entrenadors/es de l’ILURO HC juntament amb els experts del Club per tal de garantir l’altra pota de la formació de qualitat: Uns bons entrenadors-educadors.

El Club treballa també amb la formació de l’entorn dels joves esportistes com son els pares i les mares (amb sessions d’orientació de psicologia esportiva, salut i nutrició, etc.) i tanmateix es procura que tot el públic, els directius i tot l’entorn del Club sigui corresponsable amb els Valors que es transmeten i es viuen al Club.

Per a adaptar la formació a les diverses situacions que viu el Club, comptem amb diversos plans paral·lels al programa tècnic per a reforçar l’aprenentatge.

En el cas de jugadors/es que s’incorporen en edats més tardanes a equips ja formats el Club te un Pla d’Iniciació específic que en 4 setmanes posa a tots els alumnes en un nivell apropiat per a incorporar-se al seu equip.

Tanmateix, comptem amb un Pla de Tecnificació específic de jugadors/es i porters/es per a aquells que destaquen i que amb sessions complementàries estaran a les portes d’entrar a les convocatòries de les seleccions Catalanes i Espanyoles de les diverses edats.

El programa tècnic del Club consta d’una base que és el Llibre d’estil de Joc del Club, d’on se’n deriven les planificacions i les programacions tant tècniques com de tots els àmbits esportius per al treball setmanal de cada equip durant la temporada. Tanmateix, aquest programa tècnic s’aplica segon el model d’ensenyament del hockey anomenat “model del desenvolupament integral del hockey” que es contraposa a l’antiga escola del “hockey metòdic”.

Els models metòdics encara són de màxima aplicació avui en dia en la majoria dels esports i es basen en la repetició i entrenaments sistemàtics de talls de situacions del joc real. Aquest mètode s’ha demostrat en els últims anys que és limitat i contraproduent tant per a la creació de talents, com per gaudir del hockey. El mètode del desenvolupament integral del hockey es basa en una premissa fonamental:

“El programa tècnic de formació de jugadors ha d’estar adaptat a la maduresa dels nens. Això suposa proposar sempre activitats que s’ajusten al grau de desenvolupament físic i intel·lectual dels nens a cada edat”.

 •  L’aprenentatge dels joves jugadors ve condicionat per la seva maduresa mental i psicomotriu.
 •  Hi ha unes etapes de preparació mental associades al joc que es van succeint i són inalterables. Per tant, hi ha determinades habilitats fonamentals del joc que cal aprendre a certes edats i que no es poden avançar, ni tampoc posposar, per formar un aprenentatge complet.
 •  Els joves jugadors s’han d’iniciar amb jocs adaptats que potenciïn el seu aprenentatge.

En segon lloc hi ha altres fonaments bàsics per a un aprenentatge complet:

 •  La motivació és un estimulador de l’aprenentatge. Així doncs cal motivar els nens en base a les seves demandes de diversitat, interessos, competitivitat i amistat.
 •  L’èxit en les activitats proposades és un factor clau per a la motivació, per a l’aprenentatge i per a la diversió dels nens. Cal doncs sempre plantejar jocs i activitats on el percentatge d’encert en les accions de cada nen sigui de l’ordre del 75%. En aquest sentit cal adaptar sempre les activitats a l’edat i el nivell dels nens.
 •  Alhora, el mètode del desenvolupament permet una igual estimulació dels dos hemisferis del cervell dels nens. Així doncs, no tant sols es treballa l’hemisferi esquerra com els mètodes tradicionals, sinó que es potencia la creativitat i la intuïció en base a la pròpia presa de decisions del nen, que estimula l’hemisferi dret.

En aquest sentit cal satisfer les necessitats dels nens:

 •  Seguretat. Entorn, exercicis, monitors, etc. coneguts i habituals.
 •  Noves experiències. Reptes, estímul dels propis descobriments.
 •  Reconeixement. Recompensa per activitats positives. Encoratjament.
 •  Mostrar responsabilitat. Delegar petites tasques i decisions per estimular la pròpia responsabilitat.
 •  Jugar. La base de l’aprenentatge i la diversió són els jocs. Han de ser el cor de les sessions.
 •  Relacionar-se. Facilitar l’establiment de vincles, amistats i objectius comuns de grup.
 •  Mobilitat. Adaptar jocs per garantir màxima mobilitat i actitud activa de cada nen.
 •  Viure el present. Valorar la diferent concepció del temps dels nens. Adaptar-se a la seva manera de pensar basada en el present.
 •  Varietat. Motivar i interessar en base a diferents exercicis, maneres de presentar, intensitat, etc. per no caure en l’avorriment.
 •  Comprensió dels adults. Ser conscient de les necessitats dels nens i ajudar-los a trobar i ponderar la seva personalitat i identitat.

Així doncs, la metodologia aplicada per l’Iluro Hockey Club per ensenyar hockey als nens es basa en cobrir totes les necessitats anteriors en les sessions, combinant:

 •  Estructura de continguts adequats a l’edat
 •  Estil de presentació més visual i atractiu
 •  Diversió i aprenentatge com a parella indivisible
 •  Ambient relatiu a la pràctica del hockey especial
 •  Estímul de les habilitats psicomotrius i de la intel·ligència dels nens

Tanmateix, el model crea una estructura de competicions i un esglaonat de fonaments del joc adaptats a l’evolució de les capacitats físiques i mentals dels nens, que te la seva continuació amb les competicions de la Federació Catalana de Hockey.

.There are many of repute online drugstores. However others aren’t pharmacies at all. Some men who drink excessively like marijuana find it difficult to get an erection and turn to erectile disfunction medications. So it’s momentous to learn about the matter. There are many remedies for male impotency cure. A lot of doctors ask about Levitra vs Cialis. Are you thought to get medicaments, such as Cialis, online? How you can read more information about cialis work? Don’t forget, think about generic cialis work. Spinal cord injuries can lead to erectile dysfunction. If you experiment any other symptoms which you think may be due to this drug, discuss with your doctor.

.