Instal·lacions

L’Iluro HC desenvolupa les seves activitats a les instal·lacions de camp municipal de hockey herba de Mataró.

Per a més informació sobre la instal·lalció: Veure fitxa de les característiques. 

Localització

C/ Galicia 180 , CP 08303,  Mataró