Formació

Pla de formació

El valor més important de l’ILURO HC son les seves persones. Per això creiem en una formació integral dels individus, des de l’àmbit esportius fins  l’àmbit personal.

En aquest sentit, considerem que tota l’educació que ajuda a formar els nostres alumnes ve donada pels coneixements i els bons mètodes educatius transmesos pels diversos grups que interactuen amb els esportistes. En aquest sentit, apostem per una formació de tots aquests grups i àmbits, perquè realment el Programa educatiu del Club tingui un efecte multiplicador, i els valors del Club siguin transmesos de forma efectiva i duradora.

En aquest sentit, tots els grups d’interès relacionats amb els esportistes i el hockey del Club reben formació: Entrenadors/es, pares i mares i directius.

L’Iluro compta amb un Pla de Formació propi que s’emmarca dins del Pla Valors del Club i que dona resposta amb diverses iniciatives i jornades a la formació dels diversos agents del Club. Tanmateix, l’ILURO HC és un dels Clubs pioners de Mataró en sumar-se a pla “Fem equip, Fem ciutat” gestionat conjuntament entre l’Institut d’Esports i la Fundació FC Barcelona, que dona suports  a la formació de tècnics.

En aquest sentit, les principals accions que es realitzen amb els grups més destacats:

Entrenadors/es: Pla de formació de 10 sessions anuals en diversos aspectes com la Organització, psicologia, psicopedagogia, técnica, tàctica, metodologia, etc. Aquestes jornades compten amb les ponències dels experts del Club conjuntament amb professionals destacats com en Pep Marí (Cap de Psicologia esportiva del CAR), Horst Wein (Master Coach FIH), Xavi Arnau (Entrenador Nacional), Santi Cortès (Master Coach FIH), Arseni Sañé (Entrenador Nacional), Xavi Figa (Entrenador 1r equip Club), entre d’altres.

A més, els 25 entrenadors/es del Club participen de les sessions formatives del Pla Fem Equip, Fem Ciutat, i també ho fan de les jornades d’actualització per a tècnics de la Federació Catalana de Hockey, així com de les titulacions oficials d’entrenador de Hockey que existeixen. Tots els entrenadors/es del Club disposen com a mínim del títol de primer nivell de la Federació Catalana de Hockey.

Pares i mares: Es realitzen 2 sessions anuals. Una sessió cap al Novembre I una altra cap al Març, per a orientar psicològicament a les famílies en una atenció adequada a l’activitat esportiva dels seus fills/es. Les sessions son obligatòries i tenen molt d’èxit a càrrec del Cap de psicologia esportiva del CAR: Pep Marí i Cortès.

 

Directius/es: Jornades especifiques de formació en competències de gestió esportiva i ponències especifiques de treball i planificació en valors. Aquestes jornades son de caire intern.

Per a més Informació sobre la formació a l’ILURO HC, cal posar-se en contacte amb el Coordinador Esportiu del Club:  escola@ilurohc.com / 697.405.032

.There are many of repute online drugstores. However others aren’t pharmacies at all. Some men who drink excessively like marijuana find it troublesome to get an erection and turn to erectile dysfunction medications. So it’s momentous to learn about the matter. There are many remedies for male emasculation cure. A lot of doctors ask about Levitra vs Cialis. Are you thought to get medicaments, such as Cialis, online? How you can read more information about cialis work? Don’t forget, think about generic cialis work. Spinal cord injuries can lead to erectile disfunction. If you experience any other symptoms which you think may be due to this drug, discuss with your doctor.

.